3% zniżki dla BTC & XMR
EU darmowa wysyłka od 21€ - Tylko dla Bitcoin
Opcjonalne konto klienta - bez analityki marketingowej
Kostenlose Hotline 0800 123 454 321

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Tożsamość Administratora danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Shopinbit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000932953), zarządzająca serwisem shopinbit.com.

 1. Dane kontaktowe

 Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest poprzez:

 1. adres korespondencyjny: al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539, Kraków

 2. adres e-mail: info@shopinbit.de.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która umożliwiają Ci:

  • dokonywanie zakupów w serwisie shopinbit.com oraz zlecanie wysyłki zakupionych towarów za pośrednictwem przewoźników współpracujących z Administratorem na zasadach określonych w regulaminie;

  • utrzymywania konta w serwisie, które umożliwia Ci korzystanie z usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dzięki Twoim danym osobowym możemy świadczyć usługi na Twoją rzecz, co bez przetwarzania danych osobowych nie byłoby możliwe.

 1. kontaktu w sprawach związanych z działalnością Administratora i udzielania odpowiedzi na pytania osób kontaktujących się z nami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z działalnością Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Co do zasady korespondencja w sprawach ogólnych i niezwiązanych bezpośrednio z usługami świadczonymi na rzecz konkretnego usługobiorcy może być prowadzona anonimowo. Jeżeli jednak kontakt będzie dotyczył usług świadczonych na rzecz konkretnego usługobiorcy – wówczas będziemy musieli poznać tożsamość osoby, która się z nami kontaktuje, tak aby zweryfikować czy informacje udzielane są osobie uprawnionej.

 1. wykonywania obowiązków prawnych związanych z realizowaniem i rozliczeniem umowy (np. wystawianie i ewidencjonowanie faktur) - (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą o podatku od towarów i usług (w szczególności art. 112) oraz w zw. z ordynacją podatkową, w szczególności art. 86). Z powszechnie obowiązujących przepisów wynika obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy również po zakończeniu jej obowiązywania, więc musisz mieć świadomość, że Twoje dane osobowe nie będą usuwane bezpośrednio po realizacji umowy.

 2. wykonywania obowiązków prawnych związanych z udostępnianiem danych osobowych na żądanie uprawnionych organów państwa (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z właściwym przepisem prawa krajowego, który umożliwia organom państwa pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych przez siebie postępowań). Powszechnie obowiązujące przepisy obligują nas do udostępniania danych o naszych usługobiorcach w przypadku gdy zwróci się o to uprawniony organ. Z zasady natomiast nie udostępniamy takich danych osobowych innym podmiotom niż organy państwa (np. w celu wszczęcia postępowania przez podmioty prywatne).

 3. prowadzenia analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę za pomocą narzędzia do zarządzania tzw. plikami cookies (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a także prowadzenia działań marketingowych w oparciu o informacje z tzw. plików cookies, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Realizacja tych celów jest możliwa dzięki ciasteczkom (cookies), które możemy gromadzić na naszej stronie, ale tylko za zgodą wyrażaną poprzez dostosowanie wyboru za pomocą narzędzia do zarządzania ciasteczkami. Dla czytelności przygotowaliśmy odrębny dokument opisujący zasady działania plików cookies (Polityka cookies).

 4. badania satysfakcji oraz polepszania jakości świadczonych usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości podnoszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Chcemy aby nasze usługi spełniały oczekiwania naszych Klientów, dlatego od czasu do czasu możemy zapytać o Twoją opinię na temat naszych usług – jeżeli jednak zdecydujesz się nie dzielić się z nami swoją opinią o naszych usługach, to możliwe jest sprzeciwienie się przetwarzaniu danych osobowych w tym celu.

 5. zapewniania bezpieczeństwa sieci, w tym zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do łączności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeń systemów komputerowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości świadczenia usług w sposób bezpieczny (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych racji w razie potencjalnego sporu na etapie sądowym lub przedsądowym (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W tym celu możemy zachowywać między innymi informacje z prowadzonej korespondencji, informacje o wykonanych usługach oraz inne informacje, które uznamy za przydatne w razie potencjalnego sporu.

 1. przesyłania informacji marketingowych o usługach i działalności Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na kontakt marketingowy (art. 6 ust. 1 lit a RODO):

  • Newsletter - będą to wiadomości niepowiązane w sposób bezpośredni z usługą realizowaną na Twoją rzecz, lecz wiadomości zawierające informacje, które zawierają wybrane oferty, które przygotowaliśmy w danym okresie. Udzielenie zgody na taki kontakt jest całkowicie dobrowolne i zależy w pełni od Twojej decyzji. Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy Twój adres email oraz adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych oraz datę i godzinę rejestracji, aby móc później prześledzić ewentualne nadużycia lub błędy. Poprosimy Cię o potwierdzenie zapisu do usługi Newsletter w specjalnej wiadomości email.

  • Powiadomienie o dostępności towarów - oferujemy możliwość poinformowania Cię drogą e-mailową o dostępności pozycji chwilowo niedostępnych w naszym sklepie internetowym. W tym celu musisz podać swój adres email. Jeśli skorzystasz z usługi powiadamiania e-mailem o dostępności produktu, wyślemy Ci jednorazową wiadomość e-mail o ponownej dostępności wybranego przez Ciebie produktu lub produktów w sklepie internetowym. Aktywując link potwierdzający, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Kiedy rejestrujesz się w naszej usłudze powiadamiania e-mailem o dostępności towarów, przechowujemy Twój adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi stosujemy procedurę double opt-in. Poprosimy Cię o potwierdzenie zapisu do usługi Newsletter w specjalnej wiadomości email.

 1. Informacje dla odbiorców przesyłek

Będziemy również przetwarzać dane osobowe odbiorców zakupionych w serwisie przedmiotów i usług, które pozyskiwać będziemy od nadawców na etapie zlecania wykonania usługi. Dotyczy to danych osobowych takich jak (1) imię i nazwisko/nazwa firmy, (2) adres, (3) adres e-mail oraz (4) numer telefonu. Przetwarzanie tych danych osobowych jest nam niezbędne w celu świadczenia usług zgodnie z naszymi założeniami biznesowymi, dzięki czemu realizujemy nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres wykonania usługi, a następnie zachowujemy je w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą o podatku od towarów i usług (w szczególności art. 112) oraz w zw. z ordynacją podatkową, w szczególności art. 86).

Dane osobowe odbiorców będą przetwarzane przez okres przedawnienia zobowiązania podatkowego, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

 1. Przewoźnicy jako odbiorcy danych osobowych

Świadczenie usług w ramach serwisu shopinbit.com jest ściśle powiązane ze współpracą Administratora z przewoźnikami, którzy są odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych i przetwarzają je w celu realizacji zleconej przesyłki oraz obsługi zlecenia

Podczas przyjmowania zlecenia wysyłki przesyłki pozyskujemy dane nadawcy i odbiorcy takie jak: (1) imię i nazwisko/nazwa firmy, (2) adres, (3) adres e-mail oraz (4) numer telefonu. Następnie udostępniamy te dane osobowe przewoźnikowi, który odpowiadać będzie za transport przesyłki, w wyniku czego taki przewoźnik staje się odbiorcą danych osobowych i odrębnym ich administratorem

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych prezentowanymi przez przewoźnika, który będzie odpowiadać za transport Twojej przesyłki. Korzystamy z usług następujących przewoźników:

 1. Podmioty obsługujące płatności jako odbiorcy danych osobowych

  • PayPal (PayPal Europe, Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg W przypadku płatności przez PayPal, kartą kredytową przez PayPal, poleceniem zapłaty przez PayPal lub innej formy płatności wybranej przez PayPal, przekażemy Twoje dane dotyczące płatności do PayPal. Przekazanie odbywa się zgodnie z Art. 6 ustęp 1 litera b RODO i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do przetwarzania płatności.
   PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zdolności kredytowej w przypadku metod zakup z opóźnionym terminem zapłaty. W tym celu dane dotyczące płatności mogą zostać przekazane agencjom kredytowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu firmy PayPal w określeniu wypłacalności użytkownika.  Dokładne informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez firmę PayPal znajdują się w Polityce Prywatności firmy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full;

 1. Inne kategorie odbiorców danych osobowych

Twoje dane osobowe będą ponadto przetwarzane przez następujące podmioty, z którymi współpracujemy realizując uzasadnione interesy Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

podmiot świadczący usługi hostingowe (dogado GmbH, Antonio-Segni-Straße 11, 44263 Dortmund, Germany) oraz dostawca poczty elektronicznej (STRATO AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin);

 1. podmiot świadczący usługi w zakresie oceny jakości usług – ShopVote (Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 Monachium), który służy ochronie nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie optymalnego marketingu oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Serwer WWW automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera np. Twój adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych i źródło połączenia (dostęp danych) i dokumentuje wezwanie. Te dane dostępowe usuwane są nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie. Wtyczka ShopVote nie rejestruje ani nie przechowuje żadnych innych danych osobowych.

 2. podmioty świadczące obsługę prawną, obsługę księgową, obsługę podatkową oraz inne usługi doradcze, analityczne oraz marketingowe;

 3. banki i podmioty pośredniczące w usługach finansowych.

 4. podmioty świadczące usługi w zakresie wtyczek wideo:  Youtube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Ta wtyczka wykorzystuje funkcję osadzania YouTube do wyświetlania i odtwarzania filmów od dostawcy „Youtube”, który należy do Google Ireland Limited. Jeśli rozpoczniesz odtwarzanie osadzonych filmów z YouTube, dostawca „Youtube” wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika. Zgodnie z informacjami z serwisu „Youtube” służą one między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta, gdy klikniesz na wideo. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem na YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Twoje dane (nawet niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkownika Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w „Youtube” w Warunkach korzystania z serwisu YouTube pod adresem https://www.youtube.com/static?template=terms 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu:

 1. wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane aż do momentu zrealizowania wszelkich świadczeń wynikających z umowy, a w przypadku gdy będziesz posiadać konto w serwisie shopinbit.com – aż do momentu jego usunięcia. Przypominamy również, że możemy usunąć konto we własnym zakresie na zasadach określonych w regulaminie.

 1. kontaktu w sprawach związanych z działalnością Administratora i udzielania odpowiedzi na pytania Klientów i potencjalnych Klientów, będą przetwarzane przez okres pozwalający na zachowanie ciągłości korespondencji. Następnie te dane osobowe mogą być zarchiwizowane i przechowywane zgodnie z okresem retencji dla celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.

 1. wykonywania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (np. wystawianie i ewidencjonowanie faktur), będą przetwarzane przez okres przedawnienia zobowiązania podatkowego, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

 1. wykonywania obowiązków prawnych związanych z udostępnianiem danych osobowych na żądanie uprawnionych organów państwa, będą przetwarzane doraźnie, a następnie zgodnie z celem w postaci kontaktu w sprawach związanych z działalnością Administratora.

 1. prowadzenia analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności, a także prowadzenia działań marketingowych w oparciu o informacje z tzw. plików cookies, będą przetwarzane przez okres wskazany w narzędziu do zarządzania plikami cookies, co do zasady nie dłużej niż rok. Możliwe jest również wcześniejsze wycofanie zgody na realizację tego celu przetwarzania, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.

 1. badania satysfakcji oraz polepszania jakości świadczonych usług będą przetwarzane doraźnie, a następnie zgodnie z celem w postaci kontaktu w sprawach związanych z działalnością Administratora, chyba że wcześniej sprzeciwisz się przetwarzaniu danych osobowych w tym celu.

 1. zapewniania bezpieczeństwa sieci, w tym zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do łączności elektronicznej i przeciwdziałania uszkodzeń systemów komputerowych, będą przetwarzane w sposób doraźny, pozwalający nam zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przetwarzany do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu przedawnienia możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

 1. przesyłania informacji o usługach i działalności Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Możemy również wcześniej podjąć decyzję o wcześniejszym zaprzestaniu przesyłania tego typu informacji, gdy uznamy, że tego typu komunikacja nie jest skuteczna. Możliwe jest również wcześniejsze wycofanie zgody na realizację tego celu przetwarzania, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.

 1. przesyłania informacji o dostępności produktów za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą przetwarzane do momentu zrealizowania usługi. Możliwe jest również wcześniejsze wycofanie zgody na realizację tego celu przetwarzania, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych.

 1. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)

 2. sprostowania danych (art. 16. RODO)

 3. usunięcia danych (art. 17 RODO)

 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)

Każdorazowo gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Skorzystanie z tych praw możliwe jest na zasadach określonych w RODO, po uprzednim kontakcie z Administratorem.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prywatność użytkowników to dla nas najwyższy priorytet i nie przekazujemy danych do krajów, które nie stosują najwyższych reguł ochrony prywatności.

 1. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych jest bezprawne przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niemniej jednak informujemy, że szanujemy prywatność naszych użytkowników i jest ona jedną z najważniejszych wartości naszej firmy, więc rekomendujemy aby przed podjęciem takich działań nawiązać kontakt z nami – z pewnością znajdziemy rozwiązanie.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Podstawowe informacje o plikach cookies

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wizytach w serwisie internetowym. Pliki cookies zwykle nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika. Wyróżniamy trzy rodzaje plików cookies:

 1. Sesyjne – tymczasowo przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zamknięcia przeglądarki. Są to pliki niezbędne do poprawnego działania niektórych aplikacji i funkcjonalności;

 2. Stałe – ułatwiają korzystanie ze stron internetowych (zapamiętują preferencję użytkownika). Pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas;

Jeżeli powyższa informacja Cię zainteresowała i chcesz poznać szczegółowe zasady działania plików cookies, zachęcamy do lektury informacji o plikach cookies na Wikipedii. Informacje o plikach cookies znajdziesz również na stronie wszystkoociasteczkach.pl. Zachęcamy również do kontaktu w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies. Informacje o narzędziach podmiotów trzecich.

Cel

Przykładowe zastosowanie plików cookies

Zapamiętywanie ustawień

Przechowują informacje o ustawieniach wybranych przez użytkownika strony internetowej. Przykładowo: „NID” oraz „cookies_accepted”.

Analityka

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, poprzez zbieranie informacji i generowanie raportów ze statystykami. Te pliki cookies mogą również w powiązaniu z innymi plikami cookies pozwalać na wyświetlanie bardziej trafnych reklam. Przykładowo: „_ga”.

Bezpieczeństwo

Ograniczają gromadzenie danych, jeżeli na stronie internetowej otrzymano zbyt wiele żądań użytkowników. W takiej sytuacji niektóre żądania użytkowników podlegają blokowaniu. Przykładowo: „SID” i „HSID”.

Stan sesji

Zapamiętują informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Przechowują identyfikator sesji oraz grupują aktywność całej sesji dla użytkownika strony internetowej. Pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort użytkowania strony internetowej. Przykładowo: „PHPSESSID”

Reklama

Pozwalają dostosowywać reklamy do użytkowników oraz uzyskiwać raporty o skuteczności kampanii reklamowej. Przykładowo: „IDE”, „NID”, „ANID” oraz „SID” dostarczane przez Google.

 

Zakres i cele wykorzystywanych przez nas plików cookies uzależniony jest od Twojej zgody, która wyrażana jest poprzez narzędzie do zarządzania plikami cookies (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Przedmiotową zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Z uwagi na fakt, że w ramach plików cookies część informacji może stanowić dane osobowe, sugerujemy również zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, w której opisujemy zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe.

 

W ramach korzystania z plików cookies część informacji może zostać przekazana do podmiotów świadczących usługi, które mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w Stanach Zjednoczonych. Podstawą prawną transferu będą Standardowe Klauzule Umowne. Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex. Prawo w zakresie prywatności w Stanach Zjednoczonych może nie zapewniać ochrony przewidzianej przez RODO, dlatego nie przekazujemy tym podmiotom istotnych informacji o Tobie (tzw. kontentu). Z uwagi na potencjalny dostęp do Twoich danych przez służby ze Stanów Zjednoczonych, stosujemy zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa takiego transferu. Jeżeli chcesz o dowiedzieć się więcej o takim transferze, prosimy o kontakt. Możesz również nie wyrazić zgody na stosowanie takich narzędzi.

 1. Możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania

Warunki przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików cookies możliwe są do określenia również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 1. Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 2. Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

 3. Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 4. Safari https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

 5. Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Wyświetlony